صدور آنی پست بانک کارت خانواده با سود روزشمار
صدور آنی پست بانک کارت خانواده با سود روزشمار

صدور آنی پست بانک کارت خانواده با سود روزشمار

پست بانک ایران بمنظور ترویج فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی، حذف فیزیکی پول در مبادلات و تشویق خانواده ها به استفاده از کارت های الکترونیکی و همچنین مدیریت وجوه توسط سرپرست خانواده، برای دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با پرداخت سود روزشمار و همچنین دارندگان حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز بصورت آنی پست بانک کارت خانواده صادر می کند.
به گزارش روبط عمومی پست بانک ایران: بنابر اعلام اداره کل بازاریابی و تجهیز منابع، هموطنان می توانند با دریافت پست بانک کارت خانواده به عنوان سرگروه حق برداشت از یک حساب اعم از قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خود را به اشخاص درجه یک خانواده شامل؛ پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر واگذار نموده و از خدمات نوین بانکی آن بهره مند شوند.
بنابر این گزارش: سرگروه قرار گرفتن هریک از اعضای خانواده جهت صدور کارت مربوطه برای افراد مورد نظر، امکان واریز وجه به حساب اصلی توسط هریک از دارندگان کارت خانواده، تعیین سقف برداشت کارت های اشخاص وابسته برای برداشت و یا خرید در زمان های مشخص به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه توسط سرگروه، تعریف سقف برداشت جداگانه برای هر کارت توسط سرگروه و تغییر رمز هرکارت توسط دارنده آن از جمله خدمات تعریف شده بر روی پست بانک کارت خانواده می باشد.
گفتنی است: پست بانک کارت خانواده نوعی کارت برداشت است که در شعب سراسر کشور به نام مشتریان وابسته صادر شده و دارندگان کارت مذکور در صورت کفایت موجودی حساب سرگروه، اختیار برداشت نقدی از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM) بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات عضو شبکه شتاب، خرید از طریق درگاه های اینترنتی، پایانه های فروشگاهی (POS) و پرداخت الکترونیکی قبوض مصرفی تا سقف مشخص شده را دارند

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …