عدم اعلام سامانه ثبت نام جاماندگان سهام عدالت

به اطلاع میرساند تا این تاریخ هیچگونه سامانه ای برای ثبت نام جا ماندگان سهام عدالت اعلام نگردیده است. لذا از مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و سایر درگاه های ارائه خدمات خوداری نمائید ضمناً هیچگونه ثبت نام برای نوبت دهی در این خصوص وجود ندارد.

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …