عضویت در انجمن بعد از مهلت تعیین شده مشمول حق ورودی خواهد شد
عضویت در انجمن بعد از مهلت تعیین شده مشمول حق ورودی خواهد شد

عضویت در انجمن بعد از مهلت تعیین شده مشمول حق ورودی خواهد شد

به اطلاع کلیه دفاتری که هنوز مراحل عضویت در انجمن را طی نکرده است میرساند که آخرین مهلت جهت عضویت در انجمن تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تمدید شده است .

دفاتری که در این مهلت مراحل ثبت نام را طی نکنند برای عضویت در انجمن شامل مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال شارژ ورودی خواهند شد

این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد

در ضمن به اطلاع کلیه دفاتر عضو می رساند که مدارک زیر را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ارسال کنند .

مدارک لازم جهت عضویت :

۱- کپی پروانه دفتر

۲- کپی کارت ملی

۳- کپی شناسنامه

۴- کپی قولنامه یا سند ملکی مکان دفتر

۵- فیش واریزی حق عضویت سه ماه ( آبان .آذر .دی ) سال ۹۱

مبلغ هر ماه برای دفاتر مرکز استان ۳۵۰۰۰۰ ریال جمع : ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال

مبلغ هر ماه برای دفاتر مراکز شهرستانها ۲۵۰۰۰۰ ریال جمع : ۷۵۰/۰۰۰ ریال

مبلغ هر ماه برای دفاتر دیگر شهرها ۲۰۰۰۰۰ ریال جمع : ۶۰۰/۰۰۰ ریال

شماره حساب ۵۵۴۵۶۵۵۷۷۰۰۳۶۰/۰۵ بنام انجمن دفاتر پیشخوان بوشهر در پست بانک می باشد .

در ضمن بعد از اتمام مهلت اسامی دفاتری که در انجمن عضو می باشند به استانداری ارائه خواهد شد و دفاتر عضو از اولویت برای ارائه خدمات جدید بهرمند خواهند بود .

مدارک به آدرس بوشهر خ فردگاه دفتر عرب نیدی ارسال شود .

باتشکر

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی