عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف کردن نیاز اصلی مردم در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه دسترسی به اینترنت تشکیل شده است و در همین راستا به دنبال ارائه سرویس های مطلوب در این حوزه می باشد .

حجت الله والمسلمین میرتاج الدینی ،رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت :موانع زیادی در حوزه فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی در کشور وجود دارد

کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت به عنوان بازوی مهم دولت الکترونیک در کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰و با هدف برطرف کردن خلاهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کمک، توسعه شبکه ارتباطی و اینترنت و پل ارتباطی بخش خصوص با خانه ملت به عضویت کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس درآمد.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس، سهیل یحیی زاده رئیس کمیته اطلاعات و فناوری فراکسیون راهبردی مجلس ،دکتر علی فلاح دبیر کل کانون کشوری پیشحوان دولت و نمایندگان فعال حوزه های تخصصی بخش خصوصی برگزار شد حکم عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت به آقای فلاح داده شد .

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …