عمادی: ارائه خدمات بهتر در دفاتر پیشخوان از مهمترین اهداف سازمان سلامت است
عمادی: ارائه خدمات بهتر در دفاتر پیشخوان از مهمترین اهداف سازمان سلامت است

عمادی: ارائه خدمات بهتر در دفاتر پیشخوان از مهمترین اهداف سازمان سلامت است

رئیس کانون کشوری به اتفاق انوری رئیس کمیته تخصصی بیمه خدمات درمانی کانون، قره باغی و پناهی از اعضای شورای هماهنگی کانون کشوری با عمادی مدیر عامل سازمان سلامت روز سه شنبه مورخ ۱۶/۸/۹۱ در محل این سازمان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در این دیدار عمادی ابراز امیدواری کرد که تعامل میان کانون کشوری و سازمان سلامت روز به روز افزایش یافته و از توانمندی ها و منابع کانون در جهت ارتقاء ارائه خدمات به بیمه شدگان استفاده گردد.
در ادامه مهندس فلاح به تشریح ساختار کمیته تخصصی و بیان اهداف آن پرداخت و همچنین آمادگی کانون کشوری را در جهت تعامل هرچه بیشتر با سازمان سلامت با هدف ارتقاء کیفیت و توسعه خدمات در دفاتر پیشخوان اعلام نمود که در ادامه انوری با تشریح کلیه فعالیت های انجام شده در شش ماهه گذشته، گزارشی جامع از شرح فرآیند های صورت گرفته ارائه کرد.
در پایان رییس کمیته تخصصی بیمه درمانی کانون کشوری با بیان مشکلات و سختی های موجود در دفاتر به ارائه پیشنهاداتی پرداخت که مقرر شد طی نشست هایی مشترک با هدف بهبود رویه، مراتب مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …