فایل های آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولت

به اطلاع دفاتری که جهت ارائه خدمات آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولت  اعلام آمادگی کرده اند می رساند  می باید  محتویات فایل های آموزسی   سامانه فوق شامل  فیلم آموزش ثبت نام تامین کنندگان , فیلم آموزش ثبت نام مزایده گران,فیلم آموزش ثبت نام مناقصه گران  و سند راهنمای دریافت و استفاده از گواهی امضای الکترونیکی  را مطالعه نمایندضمناً آزمون مربوطه در روز چهار شنبه مورخه بیست و پنجم مرداد نود هفت  بر گزار می گردد و ساعت و مکان محل ازمون از طریق پیامک به اطلاع دفاتر رسانیده می شود. جهت دریافت فایل ها بروی موارد مورد نظر کلیک کنید.

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …