فراخوان آموزش و واگذاری تجهیزات دفاع شخصی

آموزش و واگذاری تجهیزات دفاع شخصی
نظر به ضرورت ارتقاء سطح حفاظتی و امنیتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت کلیه مدیران دفاتر می توانند نسبت به ثبت نام در فراخوان آموزش و دریافت مجوز و تجهیزات دفاع شخصی ( افشانه اشک آور ، شوکر ) اقدام فرمایند.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به لینک زیر مراجعه فرمایید.

فراخوان آموزش و واگذاری تجهیزات دفاع شخصی

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …