فراخوان اعطای مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان بوشهر
فراخوان اعطای مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان بوشهر

فراخوان اعطای مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان بوشهر

به استناد مجوز شماره ۱۰۹۷۵۱ /۱۹/ ۱۰۰ /۹۰ مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس کارگروه راهبری دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور، کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان بوشهر در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش متوازن دفاتر پیشخوان خدمات در سطح استان بوشهر، به شرح جدول شماره ۱ و براساس شرایط زیر اقدام به اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات نماید .
لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان بوشهر به آدرس www.pboushehr.ir فرم ثبت نام در فراخوان را دریافت، تکمیل و پس از مطالعه دقیق شرایط فراخوان به همراه مدارک موردنیاز فقط از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه کارگروه به نشانی بوشهر – استانداری- دفتر فناوری اطلاعات ارسال نمایند .
مهلت ثبت نام در فراخوان
متقاضیان باید از تاریخ دوشنبه مورخ ۶/ ۹/ ۹۱و حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه ۶/ ۱۰/ ۹۱ نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز به نشانی دبیرخانه اقدام نمایند . بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ فوق تحویل پست شده باشد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .


۱٫ شرایط اولیه متقاضی(فقط اشخاص حقیقی)

۱-۱٫ دارای تابعیت ایرانی
۱-۲٫ تدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان رسمی کشور
۱-۳٫ داشتن اهلیت قانونی و نداشتن پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فساد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر (ارائه تایید صلاحیت های فردی توسط مراجع ذیصلاح بعد از موافقت اصولی استان) و نداشتن عضویت در گروهک های غیر قانونی
۱-۴٫ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا حداقل ۱۰ سال سابقه کارشناسی کاربردی (براساس حکم کارگزینی) در دستگاه های دولتی برای بازنشستگان
۱-۵٫ دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت از انجام آن برای افراد ذکور
۱-۶٫ سکونت در شهر مورد نظر برای ایجاد دفتر به مدت حداقل دو سال متوالی تا زمان فراخوان
۱-۷٫ توانایی جسمی و مالی و امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دفتر (این نیروها می بایست دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و مسلط به مهارتهای هفت گانه icdl باشند.)
۱-۸٫ متقاضی نباید قبلاً پروانه دفتر پیشخوان خدمات و یا هرگونه پروانه فعالیت (کسب، بهره برداری و ….) دریافت کرده باشد و یا حداقل پنج سال از لغو پروانه قبلی بنا به دلایلی به جز تخلف گذشته باشد .
۱-۹٫ عدم اشتغال در دستگاه ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری (به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و خرید خدمت)
تذکر۱: در صورتیکه در هر زمانی ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جعلی و یا اطلاعات داده شده خلاف واقع است ، از صدور پروانه جلوگیری شده و یا پروانه صادره لغو خواهد شد و با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد گردید .


۲-شرایط پروانه صادره
۲-۱٫ عدم امکان انتقال امتیاز پروانه به شخص دیگر تا حداقل ۵ سال از تاریخ صدور پروانه
۲-۲٫ عدم امکان جابه جایی مکان دفتر به خارج از شهر و یا محدوده اعلام شده در فراخوان
۲-۳٫ دارنده پروانه از هر حیث تابع شرایط آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت (موجود در پایگاه اینترنتی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان بوشهر به آدرس www.pboushehr.ir )و آئین نامه ها، دستور العمل ها ، ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی از سوی مرجع صدور پروانه (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) و کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور و استان می باشد .
تذکر۲: کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان بعد از صدور پروانه به نام متقاضی، وی را به تامین کنندگان اصلی خدمات و مجری درگاه خدمات الکترونیک دفاتر پیشخوان(ارائه دهنده خدمات دیگر دستگاه های اجرایی استان) جهت عقد قرارداد و دریافت خدمت معرفی می نماید، لیکن عقد قرارداد با آنان تابع شرایط و ضوابط دستگاه تامین کننده خدمت می باشد و در این رابطه کارگروه استانی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در زمینه واگذاری کلیه خدمات به دفاتر پیشخوان نخواهد داشت .


۳٫ شرایط اولیه مکان مورد نظر برای تاسیس دفتر
۳-۱٫ مکان پیشنهادی برای ایجاد دفتر باید حداقل دارای مساحتی برابر ۵۰ متر مربع به صورت یکپارچه ترجیحاً در طبقه همکف یا اول بوده و دارای کاربری مجاز باشد .
تذکر ۳: مرجع تعیین کاربری مجاز مکان مورد نظر جهت تاسیس دفتر پیشخوان خدمات دولت، شهرداری شهر مورد تقاضا می باشد .
۳ -۲٫ برای اطلاع از حداقل تجهیزات عمومی و تخصصی مورد نیاز دفتر به پیوست شماره یک آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت (موجود در پایگاه اینترنتی کارگروه راهری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان بوشهر به آدرس www.pboushehr.ir مراجعه شود .)
۳-۳٫ محل معرفی شده باید دارای سرویس بهداشتی باشد (به استثنای مجتمع های اداری و تجاری که دارای سرویس بهداشتی متمرکز هستند)
۳-۴٫ مکان پیشنهادی باید مورد تائید اداره اماکن نیروی انتظامی قرار گیرد .
۳-۵٫ در صورت صدور موافقت اصولی از دبیرخانه کارگروه استانی ، متقاضی باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور موافقت نامه نسبت به معرفی مکان دفتر با مشخصات فوق اقدام نماید . در صورت عدم تایید مکان اول توسط کارگروه ، متقاضی باید ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به معرفی مکان دوم اقدام و تاییدیه کارگروه را دریافت نماید . در غیر این صورت امتیاز دفتر به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار خواهد شد .
۳-۶٫ هر متقاضی تنها جهت یک کد محل ، اجازه درخواست تاسیس دفتر پیشخوان خدمات دولت خواهد داشت .
تذکر ۴: بدیهی است در صورت دریافت درخواست بیش از یک کد محل توسط یک متاقضی کلیه درخواست های متقاضی از چرخه بررسی خارج خواهد گردید و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

 

۴٫ مدارک مورد نیاز
۴-۱- فرم تکمیل شده ثبت نام (فرم باید به صورت خوانا تکمیل شود وتمامی اطلاعات خواسته شده ارائه شود)
۴-۲- تصویرتمامی صفحات شناسنامه
۴-۳- تصویر کارت ملی (دو طرف)
۴-۴- تصویر مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا حداقل ۱۰ سال سابقه کارشناسی کاربردی (بر اساس حکم کارگزینی) در دستگاههای دولتی برای بازنشستگان
۴-۵- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از انجام آن برای افراد ذکور ( دو طرف)
۴-۶- چهار قطعه عکس رنگی ۴x3 متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد با پس زمینه سفید ،پشت نویسی شده
۴-۷- اصل گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح برای خانواده معظم شهدا،جانبازان ،ایثارگران و آزادگان،
۴-۸- گواهی معتبر دال بر دو سال سکونت دائم و متوالی در شهر مورد تقاضا ( کپی سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر)
۴-۹-تصویر گواهی طی نمودن مهارتهای هفت گانه ICDL متقاضی از مراکز معتبر ( اختیاری جهت کسب امتیاز)
۴-۱۰- سوابق تایپ شده کاری متقاضی مرتبط با فعالیت در دفاتر پیشخوان حداکثر در دو صفحه ( اختیاری جهت کسب امتیاز)
۴-۱۱- متن کامل این فراخوان ( اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان بوشهر) که متقاضی در قسمت “قرائت گردید و تماماً مورد تأیید است” پایین کلیه صفحات آن را امضاء و اثر انگشت زده باشد.
۴-۱۲- تصویر سند مالکیت ملک در محدوده مورد تقاضا (کدمحل)(اختیاری جهت کسب امتیاز)
۴-۱۳- اصل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/ ۲۰۰ریال به حساب شماره ۰۵/ ۵۴۹۵۳۶۵۵۸۷۲۰۰۵ پست بانک به نام انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر بابت هزینه های برگزاری آزمون و سایر فرآیندهای فرآخوان ( قابل ذکر است این مبلغ قابل برگشت نیست)
تذکر ۵: در صورتی که متقاضی شرایط اولیه جهت تأسیس دفتر را کسب نماید ،ملزم خواهد بود که اصل کلیه مدارک مورد نیاز را جهت انطباق با مدارک ارسالی ارائه نماید.


۵٫ نحوه امتیازبندی متقاضیان و صدور موافقت اصولی
متقاضیان بعد از آزمون و بر اساس ضوایط تعیین شده مطابق جدول شماره ۲ توسط کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات استان بوشهر رتبه بندی شده و به نفرات حائز حداکثر امتیاز در هر کد محل ،موافقت اصولی داده می شود.
تذکر ۶ : خانواده معظم شهداء ،جانبازان و ایثارگران به استناد بند د پیوست شماره ۲ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای اولویت در زمان صدور پروانه خواهند بود.
تذکر۷ : در صورت کسب کلیه شرایط توسط متقاضی و قبل از موافقت اصولی استان جهت بندهای ۲-۱ و ۲-۲ تعهد محضری گرفته خواهد شد.
تذکر ۸: شرکت در آزمون برای کلیه متقاضیان ضروری است و عدم شرکت در آزمون انصراف از درخواست اعطای پروانه دفتر پیشخوان تلقی خواهد شد.


۶٫ برگزاری آزمون
پس از دریافت مدارک کلیه متقاضیان از طریق پست پیشتاز و انجام بررسی های لازم ،اسامی متقاضیان واجدالشرایط برای شرکت در آزمون ، چگونگی دریافت کارت ورود به جلسه ،منابع آزمون ، تعداد سئوالات و همچنین زمان و مکان برگزاری آزمون و سایر اطلاعات ضروری از طریق پایگاه اطلاع رسانی کارگروه راهبری دفارت پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان بوشهر به آدرس pboushehr.ir www.اعلام خواهد شد.
تذکر مهم : هر چند مطابق پاراگراف دوم بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور ” کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ، کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خودو قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود ، واگذار کنند.” لیکن پیشنهاد می گردد قبل از اینکه اقدام به ثبت نام جهت شرکت در فراخوان نمایید نسبت به ارزیابی مسائل مرتبط در حوزه ارائه خدمت ، نیروی انسانی ، مکان و از همه مهمتر توجیه اقتصادی و برگشت سرمایه بررسیهای لازم توسط متقاضی انجام تا در صورت موافقت اصولی استان با اعطای پروانه به وی ، در فرآیندهای اجرایی بعد با مشکل مواجه نگردد.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

۹ دیدگاه

 1. یک دفتر بیجاره

  خیلی هم خوب

  .شما کار دیگه ای بلد نیستید.کاش کارامون پیش مخابرات بودnn1nn1

 2. اخه یکی نیست بپرسه چه گلی به سر ما زدین که حالا فراخوان می زنین

 3. تمام دفاتر استان واگذار میکنند هر جای استان دست بگذارید دفتر خود را میفروشند.نیازی به دفتر جدید نیست.

 4. تو رو خدا کمی منطقی باشید.

  دفاتر بخش خصوصی هستن وقتی زیان ده باشن یعنی نابودی، حالا هی شما فراخوان بزن تا چندتا خونواده دیگه هم به راه نابودی بی بازگشت ببرید.
  اگه توان دارید، خدمات رو با تعرفه منطقی و حساب شده به دفاتر بیارید تا سودده بشن، اونوقت فراخوان بزن. حالا گوش نده و هی دفتر زیاد کن تا توی همایش اول بشی
  .

 5. واقعا تاسف آوره،کارگره محترم،مگه شما از مشکلات اقتصادی دفاتر خبر ندارید؟؟؟
  مدیریت شما می بایست در جهت بهبود کیفی دفاتر باشد نه افزایش کمی آن
  اگه موافق باشید دفاتر استان امتیاز دفاتر را دو دستی تقدیم میکنن،تا شما برای مراحل اعطای مجوز به دردسر نیفتید.
  از شمایی که مسئول هستید و مشکلات را درک نمی کنید،انتظاری بیش نیست

 6. ماهم مثل همه دفاتر کشور از اینگونه سیاست های غیرکارشناسی خسته شده ایم.
  باتوجه به درآمد پایین دفاتر،گسترش ذفاتر چه توجیه منطقی می تواند داشته باشد؟
  آقای تصمیم گیرنده،عدالت را فراموش کرده اید…

 7. مبارکه انشااله….چرا بیخود به خودتون زحمت
  میدین مادفاترباسابقه 8ساله حاضریم مجوزو
  تمامی تجهیزات دفتر رو یکجا به متقاضیان جدید
  تقدیم کنیم .پس یک یا علی تا ورشکستگی
  متقاضیان جدید…..

 8. به به چه شود
  اين طرح اشتغال زدايي ببخشيد
  اشتغال زايي چه ميكند!!!!!!!ماكه محكوم به
  فناييم حداقل زودتر به فنا ميريم وكمتر زجر
  ميكشيم ولي خداوكيلي بيايم همه باهم فكري به
  حال زار خودمون بكنيم دست شكسته وبال گردنه.

 9. بسمه تعالی

  ریاست محترم انجمن کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان بوشهر
  جناب آقای عرب نیدی
  باسلام و احترام

  اینجانب سرپرست دفتر پیشخوان دولت 72151030 بیش از پنج سال است که جهت تعهد،باوجود درآمد پایین اقتصادی و در اکثر اوقات زیانده بودن مشغول خدمت به همشهریانم می باشم و تنها امیدواری بنده و همکارانم بهبود وضعیت در آینده بود.
  با توجه به موارد فوق الذکر،درعین شگفتی متوجه شدم که کارگروه محترم دفاتر استان بوشهر در اقدامی غیرقابل پیش بینی جهت افزایش کمی دفاتر اقدام به انتشار فراخوان واگذاری دفاتر پیشخوان کرده است.
  این اقدام که به اعتقاد بنده آخرین تیر ترکش بر پیکره ی نحیف این دفتر خواهد زد باعث نگرانی و نا امیدی بنده و همکارانم به ادامه کار شده است.
  لذا استدعا دارم با توجه به اشراف کلی حضرتعالی نسبت به وضعیت ناامید کننده دفاتر،اقدامات لازم را برای جلوگیری از این اقدام مبذول فرمایید.
  پیشاپیش از حسن لطف و عنایت شما نهایت تقدیر و تشکر را بعمل می آورم.

Devin White Jersey