فراخوان شناسایی دفاتر جهت ارائه خدمات شرکت مخابرات (آشنای اول)

پیرو اعلام قبلی ، به اطلاع دفاتر محترم پیشخوان دولت میرساند،با توجه به فراهم شدن شرایط ارایه خدمات شرکت آشنای اول (مخابرات) در دفاتر ، از کلیه دفاتر کشور که تمایل به همکاری در این زمینه دارند دعوت می‌گردد نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند
به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، ارایه خدمات مذکور از طریق سامانه متمرکز کانون کشوری به نشانی www.epishkhan.ir خواهد بود.
مدت زمان فراخوان از روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۲/۹۴ تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰/۰۲/۹۴ می باشد.

بدیهی است پس از پایان فراخوان هماهنگی های لازم با دفاتر منتخب از سوی انجمن های استانی به عمل خواهد آمد.

ثبت نام در فراخوان

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی