فراخوان شناسایی دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات سازمان ثبت احوال کشور
فراخوان شناسایی دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات سازمان ثبت احوال کشور

فراخوان شناسایی دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات سازمان ثبت احوال کشور

به اطلاع دفاتر پیشخوان سراسر کشور می رساند، سازمان ثبت احوال کشور قصد دارد به جهت گسترش دفاتر خدمات دهنده در سراسر کشور، نسبت به شناسایی و به کارگیری دفاتر واجد شرایط اقدام نماید. به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، از کلیه دفاتر پیشخوان دعوت می گردد نسبت به ثبت نام در فراخوان شناسایی دفاتر شرکت کرده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند؛ همچنین از رؤسای انجمن های صنفی نیز تقاضا می گردد نسبت به اطلاع رسانی مناسب اقدامات لازم را مبذول دارند.
لازم به تذکر است با توجه به این که اطلاعات وارد شده از طریق سازمان ثبت احوال بررسی شده و بازدید به عمل می آید؛ لذا هرگونه مغایرت متوجه مدیر دفتر پیشخوان می گردد.

بررسی نمایید

راه اندازی اولین درگاه پست خصوصی و خرده بار در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

یرو عقد قرارداد فی مابین شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و شرکت پست اول فاخر ، …