فراخوان شناسایی دفاتر پیشخوان شهری و روستایی استان کردستان

به اطلاع دفاتر پیشخوان استان کردستان اعم از شهری و روستایی (ICT) می‌رساند، پیرو هماهنگی انجام شده با استانداری استان کردستان ضرورت دارد کلیه دفاتر خدمات دهنده در استان مذکور در فراخوان زیر شرکت نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، بر همین اساس اطلاعات دفاتر مشارکت کننده به کارگروه استانداری جهت برنامه ریزی های آتی اریه خواهد شد.
همچنین واگذاری خدمات به دفاتر بر پایه اطلاعات دفاتری که در این فراخوان ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
زمان مشارکت از تاریخ ۹۳/۵/۱۴ لغایت ۹۳/۵/۱۷ می‌باشد.

همچنین با توجه به اینکه برای دفاتر ICT روستایی کد اختصاصی سامانه پیشخوان صادر شده است، لذا خواهشمند است این افراد جهت ثبت نام در فراخوان از کد مذکور استفاده نمایند.

لیست اسامی

ورود به صفحه ثبت نام در فراخوان

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …