فراخوان واگذاری خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (تکمیلی استان های خراسان رضوی، خوزستان، سمنان و یزد)
فراخوان واگذاری خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (تکمیلی استان های خراسان رضوی، خوزستان، سمنان و یزد)

فراخوان واگذاری خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (تکمیلی استان های خراسان رضوی، خوزستان، سمنان و یزد)

از کلیه دفاتر شهری و روستایی استان های خراسان رضوی، خوزستان، سمنان و یزد دعوت می گردد نسبت به ثبت نام در فراخوان شناسایی دفاتر اقدام نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، فراخوان مذکور مربوط به ثبت سفارش برای محصولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در دفاتر پیشخوان دولت اعم از شهری و روستایی می باشد و خدمات ارایه شده از سوی شرکت بر روی سامانه پیشخوان ارایه می گردد.
یادآوری می گردد با توجه به اینکه اطلاعات وارد شده از طریق سازمان بررسی شده و بازدید به عمل می آید، لذا هرگونه مغایرت متوجه مدیر دفتر پیشخوان می باشد.
مدت زمان فراخوان از ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۹۱/۱۲/۵ تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۹۱/۱۲/۸ می باشد.

ورود به صفحه ثبت نام

بررسی نمایید

زمان ارائه مالیات بر مشاغل خودرو 96 در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور طی …