جلسه کارگروه
جلسه کارگروه

فردا جلسه کارگروه تشکیل می گردد

به اطلاع دفاتر می رساند روز دوشنبه جلسه کارگروه دفاتر برگزار می گردد. در صورتی که پیشنهاد یا انتقادی برای طرح در کارگروه دفاتر را دارند ، نظر خود را تا پایان روز یکشنبه به شماره ۰۷۷۱-۵۵۶۱۵۲۷ فکس نمایند.

خواهشمند است در صورت داشتن انتقاد ، پیشنهادی برای رفع آن نیز ارسال کنند.

با تشکر

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی