فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات الکترونیکی مهم‌تر از تجهیزات است
فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات الکترونیکی مهم‌تر از تجهیزات است

فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات الکترونیکی مهم‌تر از تجهیزات است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات الکترونیکی را مهم‌تر و سخت‌تر از خرید و نصب تجهیزات برای ارائه خدمات عنوان کرد.

به گزارش فارس از زنجان، مرتضی شهامی ظهر دیروز در جلسه‌ای که برای الکترونیکی کردن شهر سلطانیه برگزار شد، با اشاره به اینکه اغلب مصوبات دور نخست، مربوط به الکترونیکی کردن شهر سلطانیه عملیاتی شده است، اظهار داشت: خیلی از کارهای باقیمانده مربوط به دور دوم مصوبات است.
وی اجرای طرح فروشگاه مجازی را آسان دانست و افزود: اجرای فروشگاه مجازی به دلیل واقعی نبودن آسان‌تر از ایجاد فروشگاه حقیقی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه بخش خصوصی معمولا تمایلی به ایجاد دفاتر پیشخوان آنهم، در بخش‌هایی که سودی ندارند نشان نمی‌دهند، اضافه کرد: وظیفه بخش دولتی همین است که در جاهایی که بخش خصوصی وارد نمی‌شود اقدام به ارائه خدمات بدون در نظر گرفتن منفعت مالی کند.
وی کار مهم و اصلی برای الکترونیکی کردن شهر سلطانیه و یا هر جای دیگر را فرهنگ‌سازی آن دانست و ادامه کرد: خدمات ارائه شده در شهر الکترونیک باید مورد استقبال قرار گیرد تا بتوان از آن استفاده بهینه کرد.
شهامی فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات الکترونیکی دولت را سخت‌تر از خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی عنوان کرد.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …