فعالسازی مجدد سامانه بهزیستی بر روی پورتال کانون از ابتدای سال ۹۳

به اطلاع کلیه دفاتر عضو پورتال پیشخوان دولت که در کلاس خدمت بهزیستی شرکت نموده اند می‌رساند، با توجه به حساسیت کار خدمات بهزیستی و درخواست سازمان مربوطه جهت اصلاح فرآیندها و همچنین ضرورت تصویب نرخ خدمات سازمان مذکور، خدمات این سازمان مجددا از ابتدای سال ۹۳ و با اطلاع رسانی آغاز خواهد شد.
روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …