فعالیت تیم سیار کارت هوشمند ملی در شهرستان دشتستان

در جهت توسعه فعالیت صاحبان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بهر ه گیری از فضای کسب کار مرتبط ، اداره کل ثبت احوال استان با  اعلام فرا خوان  و عقد قرارداد مستقل باجه سیار کارت هوشمند ملی را به تعدادی از مدیران دفاتر واگذار کرده است .فعالیت  مدیران دفاتر در این خدمت و خدمات  مشابه می تواند خدمات دهی مطلوبتری را برای مردم و سازمان مربوطه فراهم و موجب پویایی و رشد اقتصادی دفاتر  گردد.

 

بررسی نمایید

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت در خصوص تبلیغات مربوط به سامانه پرداخت قبوض

بدین وسیله به اطلاع دفاتر پیشخوان می رساند؛ طبق گزارش های دریافت شده در روزهای …