فعال شدن خدمات تاییدیه تحصیلی از روز دوشنبه ۹۴/۰۴/۲۲

قابل توجه دفاتر شرکت کننده در دوره آموزشی خدمات تأییدیه تحصیلی ، نظر به اینکه سامانه ارائه خدمات تأییدیه تحصیلی نهائی گردیده است. دفاتر شهر قم که در فاز اول در دوره های آموزشی شرکت نموده اند می توانند از روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ نسبت به ثبت تأییدیه تحصیلی اقدام نمایند.
از کلیه دفاتر مذکور تقاضا دارد تا با توجه به حساسیت موضوع دقت لازم را در احراز هویت و مراحل ثبت بعمل آورند. شایان ذکر است آیکون خدمات برای دفاتر مذکور فعال خواهد شد.

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …