قابل توجه دفاتر بوشهر ، دشتستان ، گناوه ، دشتی و کنگان

با سلام

به اطلاع دفاتر شهرستان های بوشهر ،دشتستان ، گناوه ، دشتی و کنگان می رساند که روز دوشنبه مورخ ۱۰/۴/۹۲ ساعت ۹ صبح در سالن کنفرانس اداره کل ثبت احوال استان بوشهر جلسه ای برای واگذاری خدمات ثبت احوال برگزار می گردد .

حضور دفاترمتقاضی جهت شرکت در فراخوان و تکمیل فرم درخواست ثبت نام خدمات ثبت احوال الزامی می باشد.

عدم حضور به منزله انصراف می باشد .

آدرس: بوشهر میدان ساعت کنار فرمانداری بوشهر

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی