قابل توجه دفاتر غیر عضو انجمن بوشهر
قابل توجه دفاتر غیر عضو انجمن بوشهر

قابل توجه دفاتر غیر عضو انجمن بوشهر

از دفاتری که هنوز درخواست عضویت آنها در دبیرخانه انجمن ثبت نشده است تقاضا می شود تا پایان وقت اداری امروز(یکشنبه) درخواست خود را به شماره ۵۵۶۱۵۲۷ فکس نمایند.این آخرین اطلاعیه عضویت می باشد.

اسامی دفاتر غیر عضو
حسین بویراتی گناوه ۷۲-۱۵-۱۰۵۵ حسین بهی مقدم بوشهر ۷۲-۱۵-۱۰۵۱
سیدیاسین موسوی گناوه ۷۲-۱۵-۱۰۶۸ عبدالله عالی دیر ۷۲-۱۵-۱۰۳۲
محمدخواجه زاده گناوه ۷۲-۱۵-۱۰۵۸ بهروزحقیقت دیر ۷۲-۱۵-۱۰۳۳
حسین نورافشان گناوه ۷۲-۱۵-۱۰۵۲ علی مومنی فرد دیر ۷۲-۱۵-۱۰۳۳
محمودنژاد گناوه احمدجمالی نیا دیر ۷۲-۱۵-۱۰۳۲
مریم دهقان کمارجی دشتستان ۷۲-۱۵-۱۰۶۰ جوادآبدونی دیر ۷۲-۱۵-۱۰۷۱
زهره محمدی دشتستان ۷۲-۱۵-۱۰۶۶ محسن معصومی دشتی ۷۲-۱۵-۱۰۵۹
مهدی حیدری دشتستان ۷۲-۱۵-۱۰۶۱ مرضیه فیاض پوریان
ایرج دالکی دشتستان ۵۲۷۸۸ ایوب ترک زاده دیلم ۷۲-۱۵-۱۰۲۶
سمیه تقی زادگان دشتستان ۷۲-۱۵-۱۰۰۴ جوادحیدری دیلم ۷۲-۱۵-۱۰۴۹
اصغرزرین دشتستان ۷۲-۱۵-۱۰۳۷ حسین رضوان زاده کنگان
فاطمه حیاتی دشتستان ۷۲-۱۵-۱۰۳۶ غلامحسین حیدری کنگان ۷۲-۱۵-۱۰۲۸
عزیزراهنورد دشتستان ۷۲-۱۵-۱۰۶۲ بنیامین اوستا جم
اصغرپژمان دشتستان ۵۲۷۵۰ خیام عبداللهی جم ۵۲۷۲۶
محبوبه رسولی بوشهر ۷۲-۱۵-۱۰۰۹ عبدالحمیدامامی پور جم ۷۲-۱۵-۱۰۳۴
طاهره مصلی نژاد جم ۷۲-۱۵-۱۰۴۵

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی

یک دیدگاه

  1. با سلام لطفا زمان و مکان رگذاری جلسه را اطلاع رسانی کنید.
    با تشکر

Devin White Jersey