قابل توجه سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر
قابل توجه سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر

قابل توجه سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر

به اطلاع کیله سهامدار می رساند پیروی جلسه مورخ ۱/۱۲/۹۱ مجمع عمومی ، سهامداران می بایست تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ۱۰/۱۲/۹۱ می بایست مبلغ سهام مورد نظر خود را واریز نماید یادآور می شود در مرحله اول سقف خرید سهام ،۲۲۰۰ سهم می باشد.

قیمت هر سهم ۷۰۰۰ ریال است که با توجه به محدویت خرید سهام در مرحله اول کلیه سهامداران می بایست برای خرید سهام مبلغ ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال واریز نمایند .

لطفا به موارد زیر توجه نمایید :

لیست سهامداران بسته شده است و دفاتری که عضو انجمن نشده اند شامل سهامداران نمی باشند . لطفا در این مرحله وجهی واریز نکنند.

سهامداران در خرید سهام تا سقف ۲۲۰۰ سهم آزاد هستند و می توانند سهام کمتری هم خرید نمایند.

بعد از اتمام خرید سهام مرحله اول سهامدارانی که سقف ۲۲۰۰ سهم را خرید نموده اند می توانند در مرحله دوم خرید سهام بیشتری انجام دهند.

 

شماره حساب شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر به شماره ۵۹۱۱۳۹ نزد بانک سپه شعبه مرکزی بوشهر می باشد . این حساب آنلاین می باشد.

مهلت مرحله اول تمدید نمی شود خواهشمند است در صورت تمایل و حفظ حق تقدم ، در مهلت تعیین شده سهام خود را خریداری نمایید.

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی