قدردانی رییس کانون از دفاتر شهری و روستایی کشور در حفظ و صیانت از درگاه دفاتر پیشخوان

 

رییس کانون کشوری از دفاتر پیشخوان شهری و روستایی که در صیانت از درگاه دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت اطلاعات خانوار (طرح هدفمندی یارانه ها) از طریق سامانه epishkhan.ir اقدام می‌نمایند، تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، علی فلاح با بیان اینکه این اقدام، گامی مؤثر در جهت تقویت درگاه اختصاصی پیشخوان است که منجر به توسعه واگذاری خدمات دستگاه‌ها در آینده به دفاتر خواهد شد، تصریح کرد: بی‌شک حمیت، تعصب و غیرت دفاتر در ثبت اطلاعات خانوارها از طریق درگاه شبکه پیشخوان منجر به ثبات و توسعه خدمات از طریق درگاه مذکور خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امید آن دارم تا پایان ثبت نام، این آمار در رقابت با سایر درگاه‌های تهیه شده بتواند مهر تأییدی بر عملکرد دفاتر پیشخوان دولت باشد.
رییس کانون کشوری ادامه داد: با توجه به فعالیت دفاتر در این شبکه در خدمات آتی که به زودی عملیاتی خواهد شد، اولویت واگذاری با دفاتری خواهد بود که از درگاه پیشخوان به نشانی epishkhan.ir استفاده نموده اند.
شایان ذکر است اطلاعات ثبتی دفاتر از طریق سایر درگاه‌ها به نام پیشخوان دولت ثبت نخواهد شد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی