كارمزد 22 خدمت شركت آب و فاضلاب به کارگروه های استانی ابلاغ شد
كارمزد 22 خدمت شركت آب و فاضلاب به کارگروه های استانی ابلاغ شد

کارمزد ۲۲ خدمت شرکت آب و فاضلاب به کارگروه های استانی ابلاغ شد

به گزارش پورتال کارگروه راهبری، دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در نامه ای خطاب به رؤسای کارگروه های استانی، کارمزد خدمات شرکت آب و فاضلاب کشور را جهت اجرا ابلاغ نمود

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی