متن نامه اجرای بیمه كارگزاران شاغل در مراكز مخابرات روستایی
متن نامه اجرای بیمه كارگزاران شاغل در مراكز مخابرات روستایی

متن نامه اجرای بیمه کارگزاران شاغل در مراکز مخابرات روستایی

وزارت تعاونی کار و رفاه اجتماعی ( تهران ) اداره کل استان
با عرض سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۵۰۲۰/۵۵۳۷مورخه ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ در خصوص اعلام دستمزد و مزایای روزانه مشمول کسر حق بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مربوط به دوره پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوص از تاریخ ۸۸/۱۰/۲۱لغایت ۹۱/۰۳/۳۱خواهشمند است دستور فرمایید در صورت مراجعه هریک از کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی شاغل که نام و اطلاعات آنها توسط این اداره کل ارسال گردیده است با در نظر گرفتن دستور اداره شماره ۵۰۲۰/۳۹۷۸ مورخه ۹۱/۰۴/۳۱ نسبت به محاسبه و وصول ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده بر اساس بند ۲ دستور اداره شماره ۲۰/۳۸۷۶۵ مورخه ۹۰/۰۵/۰۵ و همچنین دستمزد جاری مندرج در لیستهای ارسالی در دوره مذکور اقدام و فهرست افراد موصوف را که حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده اند پس از کنترل صحت و سقم محاسبات و اقدامات شعبه طبق جداول پیوست به این اداره کل اعلام و فایل ایکسل مربوطه از طریق سایت معاونت فنی و درامد از مسیر آنلاین صندوق پستی ارسال پیام اسناد مرکزی اداره کل و درامد حق بیمه به صندوق پستی اداره نظارت ارسال نمایید .
محمد حسن زاده
مدیر کل درآمد حق بیمه کل ایران

تهران : خیابان آزادی پلاک ۲۴۵ کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۵

 

بررسی نمایید

مشارکت در طرح کارورزی

با توجه به تخصیص اعتبارات و امتیازات لازم در بکار گیری نیروی انسانی متخصص واحد …

Devin White Jersey