مجمع عمومی دفاتر استان بوشهر
مجمع عمومی دفاتر استان بوشهر

مجمع عمومی دفاتر استان بوشهر

روز شنبه ۹۱/۰۸/۲۷ جلسه مجمع عمومی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر برگزار می شود .

از کلیه دفاتری که عضو انجمن هستند دعوت می شود که راس ساعت ۹ در محل دفتر انجمن حضور به هم رسانند.

دستور مجمع

۱- تصویب اساسنامه انجمن

۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

۳- انتخاب بازرسان اصل و بازرس علی البدل

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های انجمن

توجه:

زمان اخذ وکالتنامه ها جهت حضور در مجمع تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۱/۰۸/۲۵ می باشد.

 

آدرس : بوشهر خ عاشوری جنب سوپر سروش طبقه دوم پوشاک ابربرند

همراه داشتن مدارک زیر الزامی می باشد.

اصل کارت ملی و کپی

اصل شناسنامه کپی

کپی مجوز دفاتر

 

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی