مرکز آمار ایران اعلام کرد:نرخ تورم به 31.5 درصد رسید
مرکز آمار ایران اعلام کرد:نرخ تورم به 31.5 درصد رسید

مرکز آمار ایران اعلام کرد:نرخ تورم به ۳۱٫۵ درصد رسید

تهران – مرکز آمار ایران نرخ تورم اسفند ماه سال ۹۱ را ۳۱٫۵درصد اعلام کرد که این نرخ نسبت به بهمن ماه همان سال ۱٫۳درصد افزایش یافته است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، براساس گزارش ˈ شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور سال ۱۳۹۱ ˈ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، شاخص کل بر مبنای سال ۱۳۸۱ در اسفند ماه سال ۹۱ عدد ۶۰۱٫۴ را نشان می دهد.

این گزارش ادامه می دهد این شاخص نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش داشته است که سهم عمده خوراکی ها، آشامیدنی ودخانیات ازاین افزایش ۸۵٫۱ درصد و سهم گروه عمده کالاهای غیر خوراکی وخدمات ازاین افزایش ۱۴٫۹درصد بوده است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال ۹۰ (تورم نقطه به نقطه) ۴۰٫۶درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۱٫۵درصد است که درمقایسه با این رقم در بهمن ماه سال ۹۱ افزایش یافته است.

یادآور می شود، اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران در راستای قانون برنامه پنجم توسعه کشور است که ازاین پس این مرکز مرجع رسمی اعلام نرخ تورم می باشد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …