معاون استانداری بوشهر: خدمت رسانی پست بانک در روستاها یک هنر است
معاون استانداری بوشهر: خدمت رسانی پست بانک در روستاها یک هنر است

معاون استانداری بوشهر: خدمت رسانی پست بانک در روستاها یک هنر است

حضور پررنگ پست بانک در روستاها و مناطق محروم و ایجاد بسترهای بانکداری الکترونیک در این مناطق هنری است که کمتر بانکی می تواند این خدمات را به صورت گسترده ارائه نماید.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: محمدحسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر در نشست مشترک با مسئولان پست بانک ضمن بیان این مطلب و حمایت از دفاتر خدمات بانکی گفت: در بخش امنیتی پست بانک بسیار فعال عمل کرده و لازم است تمامی دفاتر آن به سیستم های امنیتی و حفاظتی مجهز شوند.
حسن ابارشی رئیس اداره کل بازاریابی و تجهیز منابع پست بانک نیز در این نشست فعالیت های این بانک را از لحاظ مادی و معنوی بسیار مهم ارزیابی عنوان کرد و از ارائه خدمات جدید بانکی جهت رفاه حال روستائیان خبر داد.
فرهاد بهمنی رئیس اداره تولید و توسعه نرم افزار پست بانک در ادامه این نشست به تشریح خدمات الکترونیکی از جمله سیمیا و فراز پرداخت و این بانک را گسترده ترین شبکه الکترونیکی بانکی کشور عنوان کرد.
همچنین فاطمه دهقانی مدیرشعب پست بانک استان بوشهر در این نشست ضمن تشریح فعالیت های پست بانک استان اظهار داشت: درحال حاضر ۲۱۴ دفترخدمات بانکی روستایی در سطح استان فعال است و فعالیت ها و خدمات متنوع بانکی از جمله؛ افتتاح انواع حساب ها، پرداخت یارانه ها و سود سهام عدالت و حقوق مستمری بگیران را ارائه می کند که حمایت استانداری و دستگاههای اجرایی از دفاتر پست بانک جهت تقویت آن بسیار ضروری می باشد.

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …