معرفی دفاتر پیشخوان دولت در سومین همایش ملی

در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت دفاتر، کارگروه ها و انجمن های برتر در این حوزه معرفی می شوند.

به گزارش «پایگاه خبری سومین همایش دفاتر پیشخوان خدمات دولت»،شورای سیاستگذاری سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت شاخص هایی را برای رتبه بندی کارگروه ها، دفاتر پیشخوان و انجمن های صنفی در این حوزه تدوین و ابلاغ کردند که براساس آن در هنگام برگزاری همایش ملی دفاتر پیشخوان که اردیبهشت ماه در سالن اجلاس سران برگزار می شود، حائزین رتبه های برتر معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

میزان خدمات قابل ارائه توسط دفتر، رضایتمندی مشتریان ، همکاری با بازرسین و رضایتمندی دستگاه ها از دفتر از جمله شاخص های مد نظر درتعیین دفاتر پیشخوان برتر است. گفتنی است، در حال حاضر حدود ۱۶ هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در ایران مشغول به فعالیت هستند که نزدیک به ۱۰ هزار واحد آن در روستاها و حدود ۶ هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند.

 

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی