معرفی شرکت پست استان به عنوان مجری درگاه بر خلاف ابلاغیه های کارگروه راهبری است
معرفی شرکت پست استان به عنوان مجری درگاه بر خلاف ابلاغیه های کارگروه راهبری است

معرفی شرکت پست استان به عنوان مجری درگاه بر خلاف ابلاغیه های کارگروه راهبری است

دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت در نامه ای خطاب به مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، اقدام کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت خراسان رضوی مبنی بر معرفی شرکت پست استان به عنوان مجری درگاه را بر خلاف ابلاغیه های کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام کرد.

به گزارش پورتال کارگروه راهبری، محمد رویانیان از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان خواست دستوری صادر کند تا از انعقاد قرارداد با اداره کل پست استان های کشور در قالب مجری درگاه الکترونیک دفاتر پیشخوان خدمات جلوگیری به عمل آید.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey