معرفی نمایندگان استانی جهت شرکت در کلاس تربیت مدرس خدمات مالیاتی

نظر به واگذاری خدمات سازمان امور مالیاتی کشوردر تیرماه امسال اعم از اظهارنامه مالیات مشاغل خودروئی – مالیات املاک – ارزش افزوده – مالیات مشاغل اعم از شرکتها و اشخاص حقیقی صرفا از طریق دفاتر دارای گواهینامه طی دوره مربوطه ، ضرورت دارد تا هر یک از تشکلهای استانی کشورحداکثر تا پایان روز دو شنبه مورخ ۴/۳/۹۴ نسبت به معرفی نماینده دارای شرایط لازم به منظور هماهنگی شرکت در دوره تربیت مدرس سازمان از طریق دبیرخانه کانون کشوری اقدام لازم بعمل آورند .

در همین خصوص نمایندگان معرفی شده که لازم است ضمن آشنائی به زمینه مباحث مالیاتی از دانش حوزه فناوری نیز برخوردار باشند (در صورت داشتن صلاحیت، نمایندگان فنی که قبلا در دوره sin کانون شرکت نموده و مسئولیت پشتیبانی از دفاتر را در حوزه استان به عهده دارند در اولویت می باشند) با ارسال معرفی نامه کتبی انجمن و پذیرش مسئولیتهای آتی آموزش دفاتر استان و همچنین تصویر کارت ملی افراد معرفی شده از طریق ایمیل کانون sd@epishkhan.ir اقدام نمایند.
تبصره : نمایندگان کانون در استان تهران در دوره شرکت نموده و به عنوان پشتیبان استانها و تهران اقدام لازم را به عمل خواهند آورد لذا ضرورت دارد تا دفاتر متقاضی برای شرکت در دوره مدرسی در تهران به دبیرخانه کانون کشوری تقاضای خود را کتبا به همراه تصویر کارت ملی ارسال نموده تا پس از بررسی نسبت به انتخاب افراد اصلح اقدام و هماهنگی آتی صورت پذیرد.
لازم به یادآوریست مدرسانی که در حوزه استانی موفق می گردند می بایستی نسبت به آموزش دفاتر استان حداکثر طی یک هفته پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون اقدام نمایند.
پس از طی دوره دفاتر، گواهینامه ارائه خدمات با مسئولیت برای دفاتر صادر می گردد که به امضاء اداره کل مالیاتی استان و کانون کشوری خواهد رسید.
در صورت بروز هرگونه تخلف، کاربری دفاتر از طریق سازمان مالیاتی قطع خواهد شد. لذا ضرورت دارد تا دقت لازم در این خصوص از سوی دفاتر صورت پذیرد.
زمان آموزش برای افراد تائید شده روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ خواهد بود لذا ضرورت دارد تا انجمنهای استانی با توجه به محدودیت زمانی و وسعت دفاتر در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورند.
اطلاعات بعدی متعاقبا طی اطلاعیه اعلام خواهد شد.

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …