منع قرارداد مستقل توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت

به آگاهی میرساند دفاتر پیشخوان خدمات دولت حق انعقاد قرارداد با دستگاه ها وموسسات را به طور مستقل ندارد وهمه قراردادها می بایست توسط کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا انجمن صنفی استانی با نظارت کارگروه استانی و از طریق درگاه کانون صورت پذیرد.

بررسی نمایید

برگزاری جلسه هم اندیشی تهدیدات و فرصت های پیش رو دفاتر پیشخوان

با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی صدور، تمدید و انتقال  پروانه بهره برداری  و …

یک دیدگاه

  1. باسلام
    لطفا درخصوص فرایند انعقاد قرارداد به شیوه جدید توضیح بیشتری ارائه فرمایید.
    به طور مثال اگر دفتری قصد ارائه خدمات توانیر را داشته باشد باید به چه مرجعی مراجعه نماید؟
    توانیر، انجمن یا کارگروه؟
    سپاس