منع قرارداد مستقل توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت

به آگاهی میرساند دفاتر پیشخوان خدمات دولت حق انعقاد قرارداد با دستگاه ها وموسسات را به طور مستقل ندارد وهمه قراردادها می بایست توسط کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا انجمن صنفی استانی با نظارت کارگروه استانی و از طریق درگاه کانون صورت پذیرد.

بررسی نمایید

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است از مردم …

یک دیدگاه

  1. باسلام
    لطفا درخصوص فرایند انعقاد قرارداد به شیوه جدید توضیح بیشتری ارائه فرمایید.
    به طور مثال اگر دفتری قصد ارائه خدمات توانیر را داشته باشد باید به چه مرجعی مراجعه نماید؟
    توانیر، انجمن یا کارگروه؟
    سپاس