نشست دفاتر در خصوص بخشنامه اخیر شرکت همراه اول

نظر به ابلاغ بخشنامه ای از سوی شرکت همراه اول در خصوص الزام به آموزش اجباری دفاتر با هزینه بالا و بروز مشکلات عدیده ، که مورد اعتراض اکثر غریب به اتفاق این عزیزان نیز قرار گرفته است و متاسفانه این رویه در سایر استانهای کشور نیز آغاز گردیده است .

در همین خصوص مکاتبه ای با مدیریت محترم شرکت ارتباطات سیار صورت پذیرفت.

در همین راستا کانون کشوری دفاتر پیشخوان طی دو روز آینده با برگزاری نشستی با حضور دفاتر و تشکلها نسبت به بررسی ابعاد موضوع اقدام خواهد کرد .

زمان و مکان جلسه بزودی از طریق سایت کانون اعلام خواهد شد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …