هزینه دریافتی توسط دفاتر پیشخوان دولت نیاز به بازنگری دارد

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با اشاره به اینکه فضای دفاتر پیشخوان دولت همدان در شأن مردم نیست، گفت: برخی خدمات ارائه شده به مردم توسط دفاتر خدمات پیشخوان دولت در کمترین زمان انجام می شود که مشمول هزینه بالایی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عبدالله مقصودی فر در کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص افزایش قیمت تعرفه ارائه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار کرد: دفاتر پیشخوان خدمات دولت با گسترش خدمات و ارائه شاخه های مختلف خدماتی به مردم مانع از افزای قیمت پرداختی از جیب مشتریان شود.
وی افزود: دفاتر پیشخوان خدمات دولت ضمن افزایش ارائه خدمات به مردم با قیمت پایین می توانند سود بیشتری را نیز به دست آورند به طوری که به عنوان مثال اگر تاکنون ۶ بخش از کار ثبت احوال را انجام می دادند، می توانند با همکاری ثبت احوال ۹ یا ۱۰ بخش از خدمات آنان را به عهده گرفته و سود بیشتری نیز به دست آورند.
مدیر کل ثبت احوال استان همدان یادآور کرد: برخی خدمات ارائه شده به مردم توسط دفاتر خدمات پیشخوان دولت در کمترین زمان انجام می شود که مشمول هزینه بالایی است و این امر نیاز به اصلاح دارد.
وی تصریح کرد: فضای دفاتر پیشخوان خدمات دولت که در استان همدان خدمات ارائه می کنند در شأن مردم نیست و فضای مناسبی ندارد.
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و فناوری استانداری همدان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: چگونگی ارائه خدمات توسط دفاتر خدمات پیشخوان خدمات دولت در مهر ماه و اسفند ماه ارزیابی می شوند.
عباس صادقی تصریح کرد: در بخش افزایش خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت ۲۵ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داریم که این افزایش قیمت بدون اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.
وی با اشاره به اینکه سود دفاتر پیشخوان خدمات دولت پایین است، عنوان کرد: وقتی بزرگترین و بهترین دفتر ما در مرکز شهر به اغذیه فروشی تبدیل شده باید بدانیم که سود دفاتر آنقدر پایین است که منجر به تعطیلی دفاتر می شود و این دفاتر قادر به ادامه کار نیستند.
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و فناوری استانداری همدان بیان کرد: در خصوص افزایش تعرفه ارائه خدمات توسط دفاتر پیشخوان دولت باید تمامی جوانب را در نظر بگیریم که ضرری متوجه دفاتر و همچنین مردم نشود.
وی گفت: قیمت تعدادی از تعرفه ارائه خدمات دفاتر در حال حاضر به صورت قطعی اعلام نشده و باید بیشتر در این باره برای رفع مشکل همفکری کنیم.

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …