هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی دولت الکترونیک برگزار شد

هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی دولت الکترونیک به ریاست دکتر عسکری آزاد و با حضور اعضاء برگزار شد.
در این جلسه که با دستور :

  • آئین نامه استاندارد سازی پورتالهای دستگاههای اجرائی
  • تعیین تکلیف سامانه املاک دولتی
  • برنامه آموزشی کارکنان دولت در حوزه فاوا

برگزار شد و مراتب به بحث و بررسی گذاشته شده و در نهایت موارد زیر به تصویب رسید:

  • وزارت اقتصاد و امور دارائی به عنوان متولی سامانه املاک و دارائیهای دولتی تعیین و مقرر شد تا کمیته ای با همکاری وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارائی راهکارهای مبادله اطلاعات و یکپارچه سازی سامانه های موجود را به انجام رسانند.
  • آئین نامه ایجاد و راهبری پورتالهای سازمانی تصویب و مقرر گردید ابلاغ گردد
  • برنامه آموزشی حوزه فاوا با ارائه نقطه نظرات اعضاء حداکثر تا هفته آینده تکمیل و ابلاغ گردد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …