همراه اول اضافی دریافتی های تلفن همراه را بر می گرداند

 

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از بازگرداندن اضافه دریافتی از مشترکان تلفن‌همراه اپراتور اول خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مهندس لطف‌اله سبوحی گفت: شرکت مخابرات ایران در صورتحساب‌های میان دوره‌ای مشترکین نسبت به اعمال تعرفه یکنواخت‌سازی درون شبکه‌ای به مبلغ هر دقیقه ۵۹۹ ریال اقدام کرده است.
وی افزود: با توجه به مصوبه ۱۷۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص لغو هرگونه افزایش نرخ مکالمات تلفنی در شبکه‌های ثابت و همراه، شرکت مخابرات ایران موظف است مبالغ اضافی دریافت شده در صورتحسابهای میان‌دوره‌ای مشترکین همراه‌اول را در صورتحساب دوره چهارم بصورت بستانکاری به مشترکان برگرداند.
سبوحی تصریح کرد: مشترکان درصورت مشاهده هرگونه تخلفی در این زمینه می‌توانند با مراجعه به بخش ثبت و پاسخگوئی به شکایت پایگاه اینترنتی رگولاتوری به آدرس www.cra.ir و پایگاه اینترنتی همراه‌اول به آدرس www.mci.ir مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کنند.همراه اول اضافی دریافتی های تلفن همراه را بر می گرداند

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …