همراه اول با شعار «من همراه تو هستم» در ايران تله كام2012
همراه اول با شعار «من همراه تو هستم» در ايران تله كام2012

همراه اول با شعار «من همراه تو هستم» در ایران تله کام۲۰۱۲

ICTPRESS – امسال نیز همراه اول در قالب گروه مخابراتی ایران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام۲۰۱۲) حضور می یابد.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی