هیات مدیره: پست بانک بانکداری توسعه ای را در روستاها اجرا می کند
هیات مدیره: پست بانک بانکداری توسعه ای را در روستاها اجرا می کند

هیات مدیره: پست بانک بانکداری توسعه ای را در روستاها اجرا می کند

پست بانک در روستاها و مناطق محروم مصداق واقعی اجرای بانکداری توسعه ای در این مناطق است که بدون توجه به سودآوری به دنبال خدمت رسانی و گسترش بانکداری اخلاقی نیز می باشد.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: عادل قبادی زاده عضو هیات مدیره این بانک در نشست مشترک با کارکنان اداره کل آموزش و تحقیقات ضمن بیان این مطلب و تقدیر از عملکرد این واحد گفت: ارائه آموزش های کاربردی نوعی سرمایه گذاری است که در کنار تجربه و مهارت موجب افزایش دانش کارکنان و تغییر نگرش آنان می شود چون عصر حاضر عصر دانش بنیان است.

وی افزود: توقعات و انتظارات کارکنان و سازمان بایستی بصورت موازی مورد توجه قرار گیرد و قطعاً این دیدگاه در تغییر نگرش کارکنان کمک شایانی می کند.

قبادی زاده تصریح کرد: تمامی آموزش های بانک مبتنی بر هدف است و باید تلاش کنیم تا تغییر نگرش هویت بانکی بیش از پیش در مجموعه نهادینه شده و همگرائی نیز تقویت شود.

عضو هیات مدیره پست بانک در پایان بر رعایت الزامات قانونی، به روز کردن محتوای آموزشی، انعکاس پیشنهادات کارکنان، اجرای پروژه های متناسب با نیازهای بانک و همچنین استفاده از تخصص های کارکنان در بخش های مختلف تاکید کرد.

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …