واریز کارمزد ثبت نام خودروهای فرسوده (اطلاعیه شماره 10)
واریز کارمزد ثبت نام خودروهای فرسوده (اطلاعیه شماره 10)

واریز کارمزد ثبت نام خودروهای فرسوده (اطلاعیه شماره ۱۰)

واریز کارمزد ثبت نام خودروهای فرسوده بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتری که نسبت به ثبت نام طرح جایگزین خودروهای فرسوده اقدام نموده اند می رساند که کارمزد ثبت نام ، به حساب بانک ملت معرفی شده در سامانه پیشخوان در تاریخ هفتم آبان ماه واریز گردید. همچنین به اطلاع دفاتر محترم می رساند که از فاز دوم کارمزد متعلقه ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد که در دو مرحله پرداخت میگردد مرحله اول مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال و مرحله دوم پس از تکمیل ثبت نام و تحویل گواهی اسقاط به شرکت مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال دیگر به حساب دفتر واریز می گردد. در ضمن به اطلاع می رساند که طی هماهنگی با شرکت صدرا جهت تکمیل فرم انصراف متقاضیانی که وام آنها واریز شده است دفاتر کارمزد ۵۰٫۰۰۰ ریالی جداگانه دریافت می نمایند

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …