واگذاری سرویس‌های جدید شبکه حمل ونقل دفاتر پیشخوان

سرپرست شبکه حمل ونقل دفاتر پیشخوان خدمات دولت(GPI) اعلام کرد: با توجه به ارائه سرویس های جدید توسط شبکه حمل و نقل دفاتر پیشخوان این مجموعه در نظر دارد تا از بین دفاتر استان تهران، دفاتر منتخب جهت واگذاری سرویس قبول داخله و قبول خارجه انتخاب نماید.

به گزارش روابط عمومی شبکه حمل ونقل دفاتر پیشخوان (GPI)، مهرداد انوری مزایای سرویس مذکور را دریافت حق السهم نقدی، نرخنامه مناسب، عدم استفاده از تمبر و کارمزد قابل توجه ذکر کرد.
در این راستا از کلیه دفاتری که مایل به اخذ این خدمت و سرویس جدید هستند دعوت می گردد تا درخواست کتبی خود را تا ۱۰ مهرماه سالجاری به شماره ۰۲۱۵۵۶۸۷۲۸۱ ارسال نمایند.
همچنین متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با امور نمایندگان این شرکت با شماره تلفن ۰۲۱۵۵۶۸۷۲۸۱ تماس حاصل نمایند.‬

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی