واگذاری 29 خدمت اداره برق ظرف مدت یک ماه
واگذاری 29 خدمت اداره برق ظرف مدت یک ماه

واگذاری ۲۹ خدمت اداره برق ظرف مدت یک ماه

به اطلاع کلیه دفاتر محترم میرساند ، پیرو مذاکرات مکرر صنف دفاتر و نهاد استانداری با اداره برق به ریاست جناب آقای جبارزاده ، ۲۹ خدمت از مجموعه خدمات این سازمان که قابلیت ارائه در سطح دفاتر را دارا میباشند ، پیرو نظر مساعد آقای جبارزاده و توافقات حاصله انشاءالله ظرف مدت یک ماه در سطح کلیه دفاتر استان اجرایی می گردد. بدینوسیله صنف دفاتر پیشاپیش از مساعدت و پیگیری جناب آقای جبارزاده و کلیه مدیران و عزیزانی که در راستای اجرای فرامین رهبری که با هدف افزایش سطح و سهولت در ارائه خدمات به عموم اقشار مردم می باشد تشکر مینماید.

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …