ورود ۵ خدمت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین نرخ خدمات جدید مرزنشینی

در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۶/۲۷ شورای تعیین نرخ کارگروه راهبری، خدمات صدور مجوز قالیبافی ها شامل ۵ خدمت و خدمات صدور کارت المثنی و خدمات مرتبط به مرزنشینی شامل کاهش افراد تحت تکفل، مفقودی، فوت سرپرست وهمچنین ثبت نام خدمات کارت ملی هوشمند به تصویب شورا رسید.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، علی فلاح رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: ارزیابی مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد دفاتر مثبت بود اما باید زیرساختهای پشتیبانی از شبکه را تقویت کنیم تا نواقص و ضعفهای موجود برای ورود خدمات وسیع مانند مرزنشینی فراهم گردد.
فلاح ادامه داد: به زودی دو خدمت پرترافیک برای کشور فعال خواهد شد که طرح پایلوت آن آغاز شده است.
وی اظهار امیدواری کرد با توقف توسعه کمی دفاتر و توسعه خدمات با حجم ترافیک بالا، دفاتر به ثبات اقتصادی برسند.
رییس کانون کشوری در ادامه خاطرنشان کرد: عمده دغدغه ما در استان تهران است که با داشتن ۱۳۰۰ دفتر و محدودیت ارائه دستگاه ها، جزء غیر اقتصادی ترین دفاتر کشور می‌باشند.
وی اظهار امیدواری کرد با توجه به انتصاب استاندار جدید با تأخیری چند هفته ای، نشست دفاتر استان تهران برگزار گردد تا به یک جمع‌بندی اجرایی در این حوزه برسیم.

بررسی نمایید

مدیران دفاتر ملزم به معرفی جانشین یا مدیر داخلی می باشند

بر اساس بند۴  فصل دوم  از پیوست شماره ۲   مصوبه شماره جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ …