وزارت ارتباطات موظف به تدوین استانداردها و الزامات فنی درگاههای دستگاه های اجرایی شد
وزارت ارتباطات موظف به تدوین استانداردها و الزامات فنی درگاههای دستگاه های اجرایی شد

وزارت ارتباطات موظف به تدوین استانداردها و الزامات فنی درگاههای دستگاه های اجرایی شد

بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، استانداردها و الزامات فنی درگاهها(پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه های بر خط) دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و ابلاغ و سالانه برای پایش و اعلام آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط اقدام کند

با موافقت دولت و در راستای ساماندهی فعالیت درگاهها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاههای دستگاه های اجرایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن(فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، استانداردها و الزامات فنی درگاهها(پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه های بر خط) دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و ابلاغ و سالانه برای پایش و اعلام آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط اقدام کند.

بر این اساس، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است استانداردها و الزامات موضوع بند(۱) را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های مربوط (موضوع مواد(۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) منظور کند.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند؛ دامنه و خدمات میزبانی درگاههای خود را مستقیماً به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کند.

بر اساس این مصوبه، از سر جمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی خود اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روز رسانی درگاه های مذکور منظور کنند. نام و نشان خود و نقش پرچم جمهوری اسلامی ایران را در سرآیند درگاه خود و تعلق آن به جمهوری اسلامی ایران و در پایین تمام صفحات عباراتی نظیر حقوق این سایت متعلق به(نام دستگاه مربوط) است را مشخص کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …