پایان زمان ثبت اطلاعات الکترونیکی اظهارنامه ۳۱٫۰۴٫۱۳۹۴

با توجه به جلسه روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دبیر کل کانون کشوری با معاون محترم سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه صادره در این خصوص زمان ثبت اطلاعات الکترونیکی اظهار نامه تا ساعت ۲۴ روز جاری بوده و این زمان به هیچ وجه تمدید نمی گردد، لذا به دفاتر توصیه می شود از هر گونه اخذ پرونده با توجه به عواقب آن خودداری نمایند.
در صورت حصول هر گونه نتیجه مراتب مجددا اعلام خواهد شد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …