چهارمین گردهمایی دفاتر بوشهر با حضور جناب آقای فلاح

به اطلاع کلیه دفاتر می رساند روز چهار شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر با حضور جناب آقای فلاح رییس کانون کشورومدیر عامل هلدینگ کشوری، جناب آقای پور بابایی مدیر عامل تعاونی پیشخوان زرین ایرانیان، جناب آقای حاج صادقی دبیرکانون کشوری ،جناب آقای کرمانی مدیرعامل شرکت مهدیس پایاب ایرانیان، جناب آقای حجازی مدیر عامل ستاد بیمه پیشخوان و….برگزار می گردد.

دفاتری که مایل اند در این گرد همایی شرکت کنند لطفا درخواست شرکت در گردهمایی را در لینک بالای سایت تکمیل نمایند.

 

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی