کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیک است

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: صدور کارت هوشمند ملی کلید ورود شهروندان ایرانی به دولت الکترونیک است.

علی جعفری آذر در گفت و گو با مهر با اشاره به صدور کارت هوشمند ملی در آذربایجان شرقی گفت: گسترش دولت الکترونیک، کاهش زمان خدمت رسانی به افراد و تسهیل کارها در دستگاه های اجرایی یکی از اهداف مهم صدور کارت هوشمند ملی در استان است.
وی افزود: کارت هوشمند ملی در سال گذشته به فرمانداران و بخشداران صادر شده است و در سال جاری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها استفاده شد.
مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در ادامه گفت: کارت هوشمند الکترونیک هویت فردی و خانواده اعم از فرزندان، همسر ، پدر و مادر و اجداد هر فرد در آن کارت موجود خواهد بود.
جعفری آذر افزود: برای جلوگیری از هرگونه تخلفات در دستگاه های اجرایی خدمات دهی از این کارت با استفاده از اثر انگشت تصدیق هویت می کنند و به صورت الکترونیک امضای دیجیتال ارائه می شود و تمامی دستگاه های دولتی از طریق این کارت خدمات الکترونیکی می دهند.
وی افزود: دستگاه های خدمت دهنده با لینک دادن پایگاه ثبت احوال این ارتباط را در سطح کشور برقرار می کنند.
مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی با اشاره به مراحل صدور کارت هوشمند ملی گفت: سازمان ثبت احوال کشور پس از دادن فراخوان پیش ثبت نام اینترنتی آغاز خواهد شد و افراد پس از دریافت کد رهگیری عکس، اثر انگشت و امضای الکترونیکی و پس از تایید در سازمان ثبت احوال کشور کارت هوشمند ملی خود را به جای کارت ملی در اختیار عموم مردم قرار داده می شود.
جعفری آذر با اشاره به مدت اعتبار کارت ملی گفت: کارت ملی عموم مردم تا صدور کارت ملی هوشمند دارای اعتبار هستند.
وی در ادامه جمع آوری اطلاعات مردم را دفاتر پیش خوان خصوصی اعلام کرد و گفت: با توجه به سیاست دولت که گسترش بخش خصوصی است و دفاتر پیشخوان خصوصی که زیر نظر ثبت احوال استان فعالیت می کنند اطلاعات افراد را جمع آوری می کنند.
جعفری آذر در پایان گفت:در سطح استان نیازمند ۱۵۰ ایستگاه کاری هستیم تا از طریق این ایستگاه ها اطلاعات مردم را برای صدور کارت ملی جمع آوری کنیم.
گفتنی است: طبق مصوبه دولت صدور کارت ملی هوشمند یک برنامه سه ساله است که پس از اعلام سازمان ثبت احوال کشور، ثبت احوال استان برای صدور کارت هوشمند ملی افراد اقدام می کنند

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …