کاهش چکهای برگشتی پست بانک بالاتر از استاندارد بانکی قرار گرفت
کاهش چکهای برگشتی پست بانک بالاتر از استاندارد بانکی قرار گرفت

کاهش چکهای برگشتی پست بانک بالاتر از استاندارد بانکی قرار گرفت

طی آبان ماه سال جاری با توجه به تلاش و پیگیری های روساء و کارکنان شعب پست بانک مناطق تهران و استان البرز و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی در ارائه دسته چک به مشتریان، میزان چک های برگشتی شعب تحت پوشش مناطق مذکور به ۳ درصد کاهش یافته و بالاتر از استاندارد شبکه بانکی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: بنابر اعلام اداره کل خزانه داری و مبادلات؛ طی آبان ماه سال جاری میزان چک های برگشتی شعب تحت پوشش مناطق یک و دو تهران و همچنین استان البرز بطور میانگین به ۳ درصد تقلیل یافته که این نشان از استقبال مشتریان و اصناف و بازاریان از چکهای این بانک می باشد.
بنابراین گزارش: طی این مدت شعب؛ آزادی، ولی عصر و سعادت آباد منطقه یک تهران به ترتیب بدون برگشتی و یک درصد، شعب؛ اندیشه و فرخ آباد البرز به ترتیب بدون برگشتی و ۲ درصد و همچنین شعب شهید بهشتی، نبوت و شوش شرقی منطقه دو تهران با یک درصد، کمترین چکهای برگشتی را در طی این مدت داشته اند.
بنابراین گزارش: در طول آبان ماه سال جاری بیش از ۱۶هزار و ۱۴ فقره چک مشتریان پست بانک از طریق سامانه کلر این بانک و سایر بانک ها کارسازی شده بود که از مجموع آن فقط ۴۹۲ فقره معادل ۳ درصد برگشت شده است.
گفتنی است: روساء و کارکنان واحدهای اجرائی پست بانک ایران تلاش می کنند با رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و آئین نامه های داخلی و همچنین نظارت بیشتر بر امور و اعتبارسنجی مشتریان از افزایش چک های برگشتی مشتریان جلوگیری کنند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …