کلاس آموزشی خدمات آب منطقه ای

به اطلاع  کلیه دفاتر متقاضی ارائه خدمات آب منطقه ای استان  می رساند. کارگاهی سامانه  ساماب در ساعت ۹  مورخه ۱۳۹۶/۴/۲۰  در محل سالن کنفرانس سازمان یاد شده واقع در خیابان شهید رئیسعلی دلواری بوشهر برگزار می گردد لذا دفاتر متقاضی می باید با بهمراه داشتن مدارک و تکمیل فرم های مربوطه در کارگاه یادشده حضور یابند.

جهت دریافت فرم مدارک اینجا را کلیک کنید

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey