گردهمايي سراسري رؤساي كارگروههاي استاني و مسئولين انجمنهاي صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت
گردهمايي سراسري رؤساي كارگروههاي استاني و مسئولين انجمنهاي صنفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت

گردهمایی سراسری رؤسای کارگروههای استانی و مسئولین انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

رویانیان: جهت تبیین تدابیر و سیاست های دولت در حوزه دفاتر پیشخوان و بررسی مشکلات جاری کارگروه های استانی و دفاتر جلسه پرسش و پاسخ به میزبانی وزارت کشور و با حضور اعضای محترم کارگروه راهبری و سایر مسئولین برگزار می گردد…

دبیرکارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در نامه ای خطاب به رؤسای کارگروههای استانی نوشت در نظر است جهت تبیین تدابیر و سیاست های دولت در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات و بررسی مشکلات جاری کارگروه های استانی و دفاتر و پاسخگویی به سوالات و ابهامات، جلسه پرسش و پاسخ به میزبانی وزارت کشور و با حضور اعضای کارگروه راهبری و سایر مسئولین برگزار گردد. لذا از روسای کارگروه های استانی دعوت می شود به همراه دبیر کارگروه و نماینده تشکل صنفی در کارگروه استان در این گرد همایی شرکت فرمایند

ایشان در ادامه با توجه به زمان محدود جلسه و امکان طرح سوالات مشابه خاطر نشان کردند بایستی سوالات و مشکلات جاری استان خود را حداکثر تا تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ به این دبیرخانه ارسال فرمایند تا امکان طرح سوال و دعوت از مسئولین جهت پاسخگویی به عمل آید
لازم به ذکر است این گردهمایی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۱ ساعت ۹ الی ۱۶ در محل وزارت کشور واقع در خیابان فاطمی برگزار می گردد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی