گسترش ارسال حواله های الکترونیکی پایا از طریق دفاترپست بانک
گسترش ارسال حواله های الکترونیکی پایا از طریق دفاترپست بانک

گسترش ارسال حواله های الکترونیکی پایا از طریق دفاترپست بانک

به منظور تسهیل در امور بانکی هموطنان به ویژه در روستاها و مناطق محروم، ارسال حواله های الکترونیکی بین بانکی پایا از طریق دفاترخدمات بانکی پست بانک درسطح کشور روز به روز گسترش می یابد.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: بنابراعلام اداره کل خزانه داری و مبادلات، در مرحله دوم پیاده سازی این طرح، نرم افزار ارسال حواله های بین بانکی پایا سامانه جامع سیمیای دفاتر پست بانک در ۲۲۷ دفتر شهری و روستائی دیگر نیز در سطح کشور نصب و عملیاتی شد.
بنابراین گزارش: این طرح در مرحله اول در ۶۷ دفترخدمات بانکی منتخب پست بانک عملیاتی شده بود که هم اکنون تعداد آن به ۲۹۴ دفتر در سطح کشور افزایش یافته است.
این گزارش می افزاید: درحال حاضر حواله های الکترونیکی بین بانکی پایا تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال از طریق دفاترخدمات بانکی سراسر کشور انجام می شود که طبق برنامه ریزی های انجام شده این سرویس در دفاترخدمات بانکی سراسر کشور راه اندازی خواهد شد.
گفتنی است: نصب نرم افزار حواله های الکترونیکی بین بانکی ساتنا و نرم افزار متمرکز کلر چک های دفاترخدمات بانکی در اتاق پایاپای مبادلات از دیگر برنامه های مذکور می باشد

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …