جلسه ای با حضور اعضای کمیته های تخصصی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان، مسؤولانی از دفتر توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، تنی چند از مدیران کل فن آوری اطلاعات استانداری‌های کشور، اعضای هیأت مدیره کانون و هلدینگ کشوری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه روز گذشته مورخ ۹۲/۱۱/۸ در محل کانون کشوری دفاتر پیشخوان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در این جلسه که با هدف بازدید از زیرساخت‌های ایجاد شده و تصمیم گیری برای توسعه خدمات و روند آتی فعالیت دفاتر پیشخوان دولت تشکیل شد، رییس کانون کشوری با تشریح اقدامات انجام شده طی دو سال گذشته به ظرفیت‌های موجود در شبکه پیشخوان دولت اشاره نمود و با توجه به نقطه نظرات مثبت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، خواستار تسریع در برگزاری جلسه کارگروه راهبری کشور به منظور رفع موانع و تداوم فعالیت شبکه دفاتر پیشخوان دولت شد.
سپس حاضران از بخش‌های مختلف فنی و زیرساختی ایجاد شده توسط کانون و هلدینگ کشوری بازدید به عمل آوردند و در نهایت حاضرین در نشست خبری به همین منظور شرکت نمودند.

بررسی نمایید

بر گزاری آزمون آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره بر داری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

در جهت سنجش میزان آشنایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان با آیین نامه ایجاد و …