دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: در حالی که در جلسه با پست قول همکاری و مساعدت داده می‌شود تلاش برای جایگزینی پست در استانداری‌ها در اهداف استراتژیک پست و وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، محمدرضا حاجی صادقی گفت: بیش از ۵ ماه است در تلاش برای تشکیل جلسه دفاتر در معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری هستیم و این در حالیست که ۷۲۰۰۰ هزار نفر در دفاتر پیشخوان دارای مشکلات عدیده هستند و هیچکس توجه ای به آنها نمی‌کند.
رییس انجمن صنفی استان البرز افزود: در شرایطی که آقای مهری و مدیران محترم شرکت پست از همکاری و تعامل صحبت می‌کنند، سناریوی تکراری پست در جهت گرفتن حق قانونی دفاتر آغاز شده است و چه زیبا وزیر محترم ارتباطات در مغایرت با سخنان رییس جمهور محترم در حمایت از بخش خصوصی، این روند را حمایت می‌کند.
حاجی صادقی با عنوان این مطلب که صبر دفاتر و تشکل‌های کشور از این بی تفاوتی به سر آمده است، اعلام کرد: در صورت عدم توجه به نظرات مدون دفاتر، از هفته آینده رایزنی‌ها و اقدامات خود را از طریق مسؤولان و نمایندگان مردم آغاز خواهیم کرد.
دبیر کانون کشوری با بیان اینکه خوب نیست امیدهای داده شده به شبکه دفاتر به سمت و سوی دیگری برود، خاطر نشان کرد: این امر در زمانی انجام گرفته که پیشخوان طرح به سودرسانی دفاتر ICT روستایی را عملا به مرحله اجرا درآورده است.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …