دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: در حالی که در جلسه با پست قول همکاری و مساعدت داده می‌شود تلاش برای جایگزینی پست در استانداری‌ها در اهداف استراتژیک پست و وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، محمدرضا حاجی صادقی گفت: بیش از ۵ ماه است در تلاش برای تشکیل جلسه دفاتر در معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری هستیم و این در حالیست که ۷۲۰۰۰ هزار نفر در دفاتر پیشخوان دارای مشکلات عدیده هستند و هیچکس توجه ای به آنها نمی‌کند.
رییس انجمن صنفی استان البرز افزود: در شرایطی که آقای مهری و مدیران محترم شرکت پست از همکاری و تعامل صحبت می‌کنند، سناریوی تکراری پست در جهت گرفتن حق قانونی دفاتر آغاز شده است و چه زیبا وزیر محترم ارتباطات در مغایرت با سخنان رییس جمهور محترم در حمایت از بخش خصوصی، این روند را حمایت می‌کند.
حاجی صادقی با عنوان این مطلب که صبر دفاتر و تشکل‌های کشور از این بی تفاوتی به سر آمده است، اعلام کرد: در صورت عدم توجه به نظرات مدون دفاتر، از هفته آینده رایزنی‌ها و اقدامات خود را از طریق مسؤولان و نمایندگان مردم آغاز خواهیم کرد.
دبیر کانون کشوری با بیان اینکه خوب نیست امیدهای داده شده به شبکه دفاتر به سمت و سوی دیگری برود، خاطر نشان کرد: این امر در زمانی انجام گرفته که پیشخوان طرح به سودرسانی دفاتر ICT روستایی را عملا به مرحله اجرا درآورده است.

بررسی نمایید

کاهش استعلامات فرایند تمدید پروانه بهر ه برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

با  پیشنهاد انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر،  استعلامات حسن انجام کار  از  …